Generologie®

Generologie® je založena na dvou předpokladech: i) naše osobnost je tvořena třemi částmi - fyzickým tělem, emocemi a myšlenkami, ii) naše osobnost se neustále vyvíjí a proměňuje.

Generologie® pracuje s naším datem narození a s daty narození našich rodičů. Číslice se zapisují do generologického trojúhelníku®, kde každá odvěsna reprezentuje jednu ze tří částí osobnosti. Tímto se stává, oproti ostatním numerologickým metodám, které pracují pouze s datem narození jedince (číslice zapisují do tabulky), mnohem komplexnější - zohledňuje pro náš vývoj tak důležitý vliv rodičů.

Generologie® je originální metoda, kterou vyvinula Ing. Věra Slavíková, od roku 2001 je registována jako ochranná známka. Ochrana platí pro knihy, tiskoviny, pořádání kurzů, přednášek, seminářů a rozborů. Generologické rozbory lze provádět po získání licence, kterou je potřeba každoročně obnovovat.

Obsah zpracován dle skript:
„Generologie® aneb jak si připravit osud podle svých představ“, V. Slavíková, 1997
„Generologie® Jak ovlivnit vlastní osud“, V. Slavíková, 2001

< />

Na co Vám může generologie opovědět?

Generologickým rozborem můžeme zjistit komplexní charakteristiku naší osobnosti, např. i) jistotu/nejistotu osob- nosti, ii) emotivnost/racionalitu, iii) zda je pro nás důležitější práce, rodina nebo volný čas, iv) pro jaké povolání máme vlohy apod. Generologický rozbor také může odhalit, pro které zdravotní problémy máme větší dispozice, a co nám život v jednotlivých obdobích nabízí. Generologie® svým komplexním přístupem může pomoci vyznat se lépe sám v sobě, pochopit zákonitosti a souvislosti našeho jednání a lépe se připravit na budoucí rozhodnutí. V každém životním okamžiku máme možnost volby! Svými minulými rozhodnutími si tvoříme svoji současnost a budoucnost. Současný stav naší osobnosti (tj. polohu, pro kterou jsme se rozhodli) umí dobře vystihnout grafologie, máme-li k dispozici aktuální rukopis.
Máme-li k dispozici generologické trojúhelníky partnerů (rodinných či pracovních), můžeme objasnit jejich vzájemný vztah a jak se navzájem ovlivňují a doplňují. Použití generologie® je také vhodné při výběru pracovníků.

Individuální sezení

Co můžete očekávat?

 • Vypracování generologického trojúhelníku®
 • Řešení konkrétních problémů

Cena sezení:

 • 1 sezení (1 hodina) - 630,- Kč
 • 5 sezení (5 hodin) - 3000,- Kč
 • 10 sezení (10 hodin) - 5500,- Kč

Komplexní generologický rozbor

Co můžete očekávat?

 • Vypracování generologického trojúhelníku®
 • Komplexní (generologická) charakteristika Vaší osobnosti
 • Určení zdravotních problémů, pro které máte větší dispozice
 • Stanovení, co Vás v jednotlivých obdobích života očekává

Cena rozboru:

 • 3000,- Kč

Výsledky rozboru Vám budou sděleny v rámci individuálního sezení, které je zahrnuto v ceně rozboru.
Rozbor může být vypracován také v písemné formě a zaslán poštou (na dobírku). V tomto případě je cena 3600,- Kč, individuální sezení není v ceně zahrnuto.

Co je pro generologický rozbor potřeba?

 • Datum narození Vaší osoby
 • Datum narození Vašich rodičů
 • Váš souhlas s generologickým rozborem
 • Souhlas Vašich rodičů s poskytnutí jejich dat narození

Data jsou zpracována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, po získání Vašeho souhlasu a souhlasu Vašich rodičů.

Stáhnout tyto informace v PDF
Pokud nemáte nainstalovaný Adobe Acrobat, můžete si ho stáhnout zde.

Licence

Licence
© Copyright 2015 Zuzana Adamcová | Designed by Tryst