Grafologie

Grafologie je založena na předpokladu, že písmo je výrazovým pohybem a symbolickým úkonem. Každý pohyb lze do určité míry ovlivnit vůlí, ale dokonale kontrolovat nelze. Písmo je výrazem naší myšlenkové a emocionální aktivity, tj. naší osobnosti. Důkazem toho je např. skutečnost, že písmo psané pravou či levou rukou nebo dokonce nohou či pahýly téže osoby vykazuje stejné charakteristické znaky.

Grafologie je psychodiagnostická metoda, která pracuje s rukopisem jedince. Výkladem písma se zabývali již v 16. století italští lékaři a v 17. století němečtí myslitelé. Nicméně základy k systematickému rozboru písma a také název „graphologie“ vytvořil až francouzský duchovní Jean Hippolit Michon v roce 1875. Další významné dílo, které přispělo k rozvoji grafologie, vytvořil německý profesor fyziologie Wilhelm Preyer v roce 1895.

Na co Vám může grafologie odpovědět?

Grafologickým rozborem můžeme odhalit psychologické vlastnosti osobnosti jako jsou např. vitalita, temperament, emocionalita/racionalita, vůle a sebepojetí. Písmo jako prostředek komunikce je velmi vhodné pro zjišťování sociálních vlastností osobnosti jako jsou dominance/submisivita, extroverze/introverze, přátelskost/nepřátelskost apod.
Máme-li k dispozici současný rukopis, můžeme určit aktuální stav osobnosti. Máme-li k dispozici více rukopisů z různých období života jedince (písmo se mění v souladu se změnou/vývojem osobnosti), můžeme (obdobně jako v generologii® z data narození) odhalit vývoj osobnosti v daném období. Grafologie může také pomoci v objasnění partnerských vztahů (pracovních i rodinných) – máme-li k dispozici např. rukopis dítěte a rodičů, můžeme objasnit jejich vzájemné vztahy, vliv rodičů na dítě apod. (stejně jako v generologii® z data narození dítěte a jeho rodičů). To samé je možné provést s rukopisy spolupracovníků, spolu žijících partnerů aj. Použití grafologie je velmi vhodné také při výběru pracovníků.

Komplexní grafologický rozbor

Co můžete očekávat?

 • Analýza rukopisu
 • Charakteristika osobnosti - stanovení struktur osobnosti v jejich vzájemných vztazích a spolupůsobení

Cena rozboru:

 • 3000,- Kč

Partnerský grafologický rozbor

Co můžete očekávat?

 • Analýza obou rukopisů
 • Stanovení vzájemného vztahu partnerů

Cena rozboru:

 • 7000,- Kč

Grafologický rozbor pro účely personalistiky

Co můžete očekávat?

 • Analýza rukopisu se zaměřením na znaky, zda se daná osoba pro danou pozici hodí či nehodí.

Cena rozboru:

 • 3000,- Kč

Výsledky rozboru Vám budou sděleny v rámci individuálního sezení, které je zahrnuto v ceně rozboru.
Rozbor může být vypracován také v písemné formě a zaslán poštou (na dobírku). V tomto případě je cena 3600,- Kč (pro partnerský grafologický rozbor 7600,- Kč), individuální sezení není v ceně zahrnuto.

Co je pro grafologický rozbor potřeba?

 • Základní údaje: pohlaví, věk, vzdělání (popř. současné povolání), levorukost/pravorukost
 • Text: originál aktuálního rukopisu, nejméně jedna strana nelinkovaného papíru velikosti A4; můžete přiložit i jiné poznámky či texty, případně i z jiného období
 • Kresby: nejehličnatý strom, postava muže a ženy
 • Souhlas s grafologickým rozborem

Data jsou zpracována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a po získání Vašeho souhlasu.

Stáhnout tyto informace v PDF
Pokud nemáte nainstalovaný Adobe Acrobat, můžete si ho stáhnout zde.

Certifikát

Certifikát
© Copyright 2015 Zuzana Adamcová | Designed by Tryst