Energie

Osobnost člověka je tvořena fyzickým tělem, ale také emocemi a myšlenkami. Pokud jsou tyto tři části osobnosti v harmonii, nepod- léháme stresu, nejsme nemocní, neřešíme žádné závažné problémy. Mohu Vám pomoci dosáhnout har- monie doplněním energie do všech tří částí osobnosti a rozvolněním energetických bloků.

Co můžete očekávat?

 • zklidnění emocí a myšlenek
 • uvolnění svalového napětí (např. svaly šíje, kříže)
 • zmírnění až odstranění únavy a vyčerpání
 • navození klidu a harmonie v celé osobnosti
 • hledání příčiny Vašeho součas- ného stavu, práce na jejím odstranění

Chci se dozvědět více

Generologie®

Problémy si v životě způsobujeme především sami. Generologie® je originální metoda, která nám může ukázat cestu, jak je řešit a pří- padně jim předejít. Generolo- gickým rozborem Vám mohu po- moci vytvořit život podle svých představ.

Autorkou generologie® je Ing. Věra Slavíková, která má od roku 2001 dvě ochranné známky: i) na sa- motný obsah generologie®, ii) na slovo generologie® a generologický trojúhelník®.

Co můžete očekávat?

 • lepší a snadnější orientaci ve Vašem životě
 • komplexní generologický rozbor osobnosti
 • rozbor a řešení konkrétních problémů
 • rozbor a řešení pracovních vztahů
 • rozbor a řešení rodinných vztahů
 • pomoc při výběru pracovníků

Na co můžete dostat odpověď?

 • co Vás v kterém období života čeká
 • jaké jsou Vaše silné stránky
 • které povolání je pro Vás nejvhodnější
 • jaký partner (pracovní i osobní) by Vám nejlépe vyhovoval
 • ke kterým zdravotním problémům máte dispozice

Chci se dozvědět více

Grafologie

Rukopis je výrazem naší osobnosti, odráží její vědomé i nevědomé stránky a také situaci, ve které je psán. Grafologie je psychodiag- nostická metoda, která nám může odhalit psychologickou podstatu naší osobnosti a její aktuální stav. Grafologickým rozborem Vám mohu pomoci k rozvoji a zrání osobnosti.

Co můžete očekávat?

 • komplexní grafologický rozbor osobnosti
 • partnerský grafologický rozbor osobnosti
 • grafologický rozbor pro účely personalistiky
 • pomoc při výběru pracovníků
 • rozbor a řešení pracovních vztahů
 • rozbor a řešení rodinných vztahů

Chci se dozvědět více

Kurzy

Kurzy jsou zaměřeny na harmo- nizaci a rozvoj osobnosti jed- notlivce i firemního týmu. Obsah, doba trvání a cena je upravena dle aktuálních požadavků klienta.

Co můžete očekávat?

 • Relaxace celého organizmu / uvolnění svalového napětí

Chci se dozvědět více

Stáhnout celou stránku v PDF
Pokud nemáte nainstalovaný Adobe Acrobat, můžete si ho stáhnout zde.
© Copyright 2015 Zuzana Adamcová | Designed by Tryst